top of page
Search

PROGRAM BERKHATAN 2023
19 FEB, RUANG LEGAR & RESTORAN EZIEIDAMAN SHELLOUT, BACHANG -Program berkhatan 2023 yangdianjurkan oleh COMLEG (Malaysia)bertujuan membantu 64 anak-anakgolongan sasar berkhatan secarapercuma. Selain itu, sumbangan beras“Jambatan Syurga Berkongsi Rezeki”turut disertakan dalam program ini.


BUTIRAN


3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page