top of page

 PERTUBUHAN KOMUNITI LEGACY EIS GROUP BERHAD (COMLEG)

logo COMLEG (NEW).png

 
MATLAMAT "PERTUBUHAN KOMUNITI LEGACY EIS GROUP BERHAD (COMLEG)":-


1. MENGINTEGRASI TENAGA, USAHA DAN IDEA AHLI AHLI KEARAH PEMBENTUKAN MODEL PERNIAGAAN DAN TINJAUAN INDUSTRI TERHADAP SEKTOR SEKTOR KEBERHASILAN UTAMA SEPERTI PEMBUATAN,PERUNCITAN, PEMBINAAN DAN LAIN-LAIN BAGI MEREALISASIKAN KONSEP "BUMIPUTERA BANGSA USAHAWAN".

2. MEMBANGUNKAN PRODUK SERTA PERKHIDMATAN TUMPUAN SECARA BERPERINGKAT DAN BERTERUSAN DIKALANGAN AHLI-AHLI SECARA MIKRO KLUSTER SEBELUM IANYA DIJADIKAN MEDIUM BIDANG KEBERHASILAN UTAMA KEPADA PERTUBUHAN DAN DIPASARKAN SECARA BERPUSAT OLEH LEGACY EIS GROUP BERHAD SEBAGAI SYARIKAT TUNGGAK.

3. MENGURUSKAN DANA PEMBANGUNAN PERNIAGAAN BAGI PRODUK DAN PERKHIDMATAN KEPADA AHLI-AHLI TERPILIH UNTUK MEMBANGUNKAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN BIDANG KEBERHASILAN UTAMA SERTA MEMBANTU PENINGKATAN EKONOMI AHLI-AHLI SECARA DASAR.

4. MENJAGA KEBAJIKAN AHLI PERSATUAN DENGAN MEMBERIKAN BANTUAN DAN SUMBANGAN ASAS SERTA MENGANJURKAN PROGRAM KEMASYARAKATAM DIANTARA AHLI PERSATUAN DAN MASYARAKAT SETEMPAT BAGI MENGUJUDKAN SUATI PERSEKITARAN YANG HARMONI DIANTARA DUA ENTITI.

bottom of page