top of page

BIRO DALAMANCOMLEG (MALAYSIA)

1-removebg-preview (1).png

BIRO KOMUNITI

VISI :

•Menjadi peneraju dalam membangunkan komuniti yang berdaya saing.

•Membantu menaik taraf ekonomi ahli dan masyarakat awam.

•Menyediakan dana bagi Perusahan Kecil Sederhana (KRS)

MISI :

•Bertanggungjawab memupuk semangat di kalangan ahli COMLEG (Malaysia).

•Memantapkan perpaduan ahli melalui Pendampingan Sosial (Social Outreach).

•Membantu pihak pengurusan tertinggi COMLEG (Malaysia) di dalam urus tadbir.

•Menjalinkan hubungan dua hala COMLEG (Malaysia) - Masyarakat awam.

•Menjana ekonomi di peringkat ahli dan masyarakat awam

•Sebagai satu jambatan di antara COMLEG (Malaysia) dengan masyarakat awam.

1-removebg-preview (2).png

BIRO EMEREST

VISI :

•Menjadikan EMEREST sebuah badan pengurusan dan penjagaan kesihatan berlandaskan etika dalam pengurusan COMLEG (Malaysia).

MISI :

•Mempromosikan EMEREST merupakan biro dalam penjenamaan COMLEG (Malaysia) dimata masyarakat setempat khususnya dan masyarakat luar amnya.

•Melaksanakan penjagaan kesihatan  secara horlistik (Menyeluruh).

1-removebg-preview (3).png

BIRO WANITA

VISI :

•Peneraju utama dalam semua aktiviti wanita dalam COMLEG (Malaysia) dan seterusnya dalam pembangunan masyarakat ke arah ke makmuran bersama.

MISI :

•Membina peluang penglibatan wanita menceburi bidang keusawanan yang berdaya saing

LOGO BKP_edited.jpg

BIRO KEAHLIAN & PERHUBUNGAN

VISI :

• Menyelaras hal-hal berkaitan keahlian serta perhubungan dalaman COMLEG(Malaysia) dengan syarikat.

MISI :

•Membantu syarikat dalam mengatur aktiviti penerangan bagi menambah keahlian.
•Pendaftaran ahli baru.
•Mengemaskini data ahli.
•Mewujudkan kaedah dan sistem penyampaian maklumat penting kepada ahli.
•Menyimpan kerahsiaan ahli dan syarikat.
•Mengurus dan mengemaskini yuran bulanan keahlian dalam sistem syarikat.

WhatsApp_Image_2023-09-27_at_11.55.56_AM-removebg-preview.png

BIRO KEAGAMAAN

VISI :

• Islam sebagai cara hidup.

MISI :

•Berdakwah untuk semua.
•Menyemai dan menyuburkan ukhuwah dan perpaduan.
•Merancang dan melaksanakan kegiatan keagamaanberlandaskan kitab suci al-quran dan as-sunnah.

Untitled design (8)_edited.png

BIRO ISTIADAT & PROTOKOL

VISI :

• Islam sebagai cara hidup.

MISI :

•Berdakwah untuk semua.
•Menyemai dan menyuburkan ukhuwah dan perpaduan.
•Merancang dan melaksanakan kegiatan keagamaanberlandaskan kitab suci al-quran dan as-sunnah.

bottom of page