top of page

BIRO COMLEG (MALAYSIA)

PERTUBUHAN KOMUNITI LEGACY EIS GORUP BERHAD (COMLEG) MEMPUNYAI MAJLIS TERTINGGI (MT) , AHLI MAJLIS TERTINGGI (AMT), DAN AHLI JAWATAN KUASA KECIL ( AJK).

FUNGSI JAWATAN IALAH MENGELOLA DAN MENGATURKAN KERJA-KERJA HARIAN PERTUBUHAN DAN SEBAGAI PRODUK YANG MENGERAKKAN PERTUBUHAN DARI SEGI EKONOMI DAN KEBAJIKAN.

ANTARA BIRO COMLEG IALAH :-
- BIRO EMEREST 
- BIRO PERLAKSAAN & PENYELARASAN
- BIRO KEAHLIAN & PERHUBUNGAN
- BIRO PENERANGAN & PROMOSI
- BIRO TEAM-IT
- DAN LAIN-LAIN

bottom of page