top of page
Skyscrapers

COMLEG (MALAYSIA)

PERLEMBAGAAN COMLEG (MALAYSIA)

 
1. MENGINTEGRASI TENAGA, USAHA DAN IDEA AHLI AHLI KEARAH PEMBENTUKAN MODEL PERNIAGAAN DAN TINJAUAN INDUSTRI TERHADAP SEKTOR SEKTOR KEBERHASILAN UTAMA SEPERTI PEMBUATAN,PERUNCITAN, PEMBINAAN DAN LAIN-LAIN BAGI MEREALISASIKAN KONSEP "BUMIPUTERA BANGSA USAHAWAN".

2. MEMBANGUNKAN PRODUK SERTA PERKHIDMATAN TUMPUAN SECARA BERPERINGKAT DAN BERTERUSAN DIKALANGAN AHLI-AHLI SECARA MIKRO KLUSTER SEBELUM IANYA DIJADIKAN MEDIUM BIDANG KEBERHASILAN UTAMA KEPADA PERTUBUHAN DAN DIPASARKAN SECARA BERPUSAT OLEH LEGACY EIS GROUP BERHAD SEBAGAI SYARIKAT TUNGGAK.

3. MENGURUSKAN DANA PEMBANGUNAN PERNIAGAAN BAGI PRODUK DAN PERKHIDMATAN KEPADA AHLI-AHLI TERPILIH UNTUK MEMBANGUNKAN PRODUK DAN PERKHIDMATAN BIDANG KEBERHASILAN UTAMA SERTA MEMBANTU PENINGKATAN EKONOMI AHLI-AHLI SECARA DASAR.

4. MENJAGA KEBAJIKAN AHLI PERSATUAN DENGAN MEMBERIKAN BANTUAN DAN SUMBANGAN ASAS SERTA MENGANJURKAN PROGRAM KEMASYARAKATAM DIANTARA AHLI PERSATUAN DAN MASYARAKAT SETEMPAT BAGI MENGUJUDKAN SUATI PERSEKITARAN YANG HARMONI DIANTARA DUA ENTITI.

"Dan berikanlah kepada kaum kerabat yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu membelanjakan (hartamu) secara boros"

"Sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya"

' tidak akan berkurang harta yang di infaq/sedekahkan dengan ikhlas kerana Allah, melainkan Allah akan mmenggantinya dengan berlipat gandanya '


Semoga semua urusan dipermudahkan dan diberkati oleh-Nya. Dan semoga kita dijauhkan dari fitnah akhir zaman... aaminn

bottom of page